ระบบน้ำร้อนที่ใช้น้ำร้อน ปริมาณมาก สำหรับโรงแรม, รีสอร์ท ,หอพัก และ โรงงานอุตสาหกรรม

  

 ็  โรงแรม รีสอร์ท หอพัก อาพาร์ทเม้นท์ และโรงงานขนาดใหญ่ ที่ใช้น้ำร้อนในปริมาณมากการติดตั้งเครื่องทำน้ำ     

    ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ระบบปิด จะมีผลดีและประสิทธิภาพสูงดังนี้

*  ใช้น้ำยา Hart gard เป็นตัวนำความร้อน น้ำยาเป็น Food grade 

*  โดยมีอุปกรณ์ Heat exchanger เป็นตัวกลาง ให้น้ำประปา และ น้ำยา Hart gard ที่รับความร้อนจากแสงอาทิตย์

    แล้ว วิ่งสวนทางกันเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน น้ำประปาที่ร้อนแล้วจะเข้าสู่ถังเก็บน้ำร้อนเพื่อใช้งานต่อไป

*  การใช้งานของระบบปิด จะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ มีอายุการใช้งานยาวนาน 15 ถึง 20 ปี จุดคุ้มทุนประมาณ  

    4  ถึง 6 ปี ส่วนระยะเวลาที่เกินจากนั้น ถือเป็นกำไรจากการประหยัดที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน


 

 

 

Visitors: 107,480